ÜRÜNLER

KİMYA GRUBU

15 yıllık tecrübesi, etkin mühendislik ve teknik servis ağı, mühendislik destek hizmetleri ve Türkiye de Endüstriyel Su Şartlandırma Konusunda Tek yetkili temsilcisi olduğu firmanın ISO 9001, ISO 14001 ve CE kalite standartlarındaki ürünlerinin kullanımı ile Endüstriyel İşletmelerdeki;

-          Buhar Kazanları ve Kondense Sistemleri 

-          Buhar Türbin Sistemleri

-          Soğutma Kule ve Evoporatif Kondenser Sistemleri

-          Kapalı Devre Soğutma ( Chiller ) , Isıtma ve Kızgın Su Sistemleri

-          Pastörisazyon, Sterilisazyon ve Otoklav Sistemleri

-          İçme, Kullanma ve Proses Suyu Hazırlama ve Reverse Osmose Sistemleri

-          Doğal Gaz, Fuel Oil vb yakıtlar kullanan Gaz ve Diesel Motorlu Kojenerasyon Sistemleri vb proseslerde kullanılan sudan kaynaklanan;

-          Depozit ( Kışır ) Oluşumu

-          Korozyon Oluşumu

-          Mikrobiyolojik Kirlilik Oluşumu

-          Köpük Oluşumu vb problemlerin önlenmesi ve çözümü için;

-          Polimer, Organik ve İnorganik Bazlı Depozit İnhibitörleri, Dispersantlar ve Antiscalantlar

-          Polimer, Organik ve İnorganik Bazlı Korozyon İnhibitörleri

-          Oxidising ve Non-Oxidising Biositler

-          Köpük Kesiciler

-          Endüstriyel Temizlik Kimyasalları Konularında ITM Kimya İstanbul Merkez Ofis ve İzmir, Ankara, Bursa ve Samsun bölge ofis ve temsilcilikleri başta olmak üzere tüm Türkiye genelinde kendisi ve /veya bayileri vasıtası ile hem satış hem de teknik servis hizmeti sunmaktadır.

Temsilciliğini yapmış olduğumuz ASHLAND - DREW uzun yıllardır su kimyasalları konusunda faaliyet gösterdiğinden çok geniş ürün portföyüne sahip olması ve ASHLAND – DREW un “ Tek Kaynak Çok Çözüm “ felsefesi çerçevesinde, BKS Mühendislik olarak Türkiye pazarında yaklaşık 70 çeşit ASHLAND - DREW ürünü ile hizmet vermekteyiz.

Kimya Grubumuzun Türkiye Genelindeki Çalışmaları;

·         Su Arıtma Sistemleri

-          Tortu Filtrasyon Sistemleri

-          Aktif Karbon Filtrasyon Sistemleri

-          Su Yumuşatma Sistemleri

-          Reverse Osmose / Ultra Filtrasyon Sistemleri

-          Dealkalisazyon / Deminerilisazyon / Mix-bed Sistemleri

-          UV - Ozon - Klorlama vb Dezenfeksiyon Sistemleri

·         Reverse Osmose Kimyasalları

-          Antiscalantlar

-          Reverse Osmose Membran Temizlik Kimyasalları

·         Korozyon ve Depozit İnhibitörleri

-          Buhar Kazanları / Buhar Türbinleri / Kondense Sistemleri

-          Soğutma Kuleleri

-          Kapalı Devre Soğutma ( Chiller ) , Isıtma ve Kızgın Su Sistemleri

-          Pastörisazyon, Sterilisazyon ve Otoklav Sistemleri

·         Biositler

-          Açık Soğutma Kuleleri ve Evoporatif Kondenserler

-          Kapalı Devre Soğutma ( Chiller ) Sistemleri ve Klima Santralleri

-          Pastörisazyon, Sterilisazyon ve Otoklav Sistemleri

-          Legionella Kontrolü

·         Diesel / Gaz Motorlu Co-Generation Santralleri

-          HT/LT Kapalı Devre Soğutma Suyu Kimyasalları

-          Fuel Oil Katkı Kimyasalları / Kurum Önleyiciler / Kurum Temizleyiciler

-          Air Cooler / Yağ Filtre / Fuel Oil Separatör / Turbocharger vs tüm temizlik/bakım kimyasalları

·         Köpük Kesiciler

-          Proses uygulamaları

-          Atık su uygulamaları

·         Endüstriyel Temizlik Kimyasalları

-          Kireç / pas / yağ vs. temizlik kimyasalları

·         Flocculant ve Coagulantlar ( Polyelectrolytler )

-          İçme / kullanma ve proses suyu hazırlanması

-          Atıksu arıtımı

-          Yağlı Atık Su Uygulamaları

·         Fuel – Oil Katkı Kimyasalları

-          Yanma Katalizörleri

-          Korozyon Önleyiciler

-          İncelticiler

-          Kurum Önleyiciler / Kurum Temizleyiciler